Hur vi arbetar

Montessoriförskolan Barnens Hus drivs som en ekonomisk förening men i det pedagogiska arbetet deltar inte föräldrar. Föräldrar deltar istället i föreningens olika grupper eller i styrelsen, sköter veckohandling och grovstädning för förskolan en gång på hösten och en gång på våren. Under några tillfällen per år träffas föräldrar, barn och personal vid olika aktiviteter.

Som grund för förskolans verksamhet står vår pedagogiska målsättning som är kopplad till Läroplanen för förskolan och Montessoripedagogiken. För Montessoripedagogiken finns framtaget material både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Dessa material ligger till grund för den dagliga verksamheten. Vi serverar frukost,frukt, lunch och mellanmål varje dag. Lunchen tar vi från resturang Viktors. De yngre barnen sover även middag utomhus varje dag.

Barnverksamhetens öppettider baseras på föräldrarnas behov. Vi har planeringseftermiddagar 4 gånger per termin för personalen då barnen endast går halvdag samt 2 studiedagar per termin då barnverksamheten är stängd.

Barnavdelningar

På Montessoriförskolan Barnens Hus finns två avdelningar, Lingon och Blåbär.

Lingon (1-3 år)

På Lingon består barngruppen av ca 10-12 barn som är mellan ett och tre år. Vi sjunger, målar, leker och tillvaratar barnens spontanitet. Arbetsteamet på Lingon består av fyra förskolelärare/barnskötare.

Blåbär (3-5 år)

Blåbärsavdelningen har ca 20 barn från tre till sex år. I vår verksamhet ingår även mulle/knytte verksamhet. Arbetet i verksamheten bedrivs i längre pass för att inte avbryta barnens aktiviteter. Vår målsättning är att inte störa barnens lek (arbete) och koncentration. Här arbetar också ett team på fyra montesorilärare/barnskötare.

All personal som arbetar på Barnens Hus har grundutbildning i Montessoripedagogik. Våra olika yrkeskompetenser gör att vi kompletterar varandra på ett positivt sätt. På förskolan arbetar vi i arbetslag som planerar och genomför verksamheten tillsammans.