Startsida

Förskolan Barnens Hus är en förskola i Tannefors, Linköping. Förskolan är inriktade på att pedagogiken ska följa Montessoripedagogikens tankar i vilket man ser till barnets lust att vilja lära sig. Mer information om Montessoripedagogiken kan läsas på Montessori.se. Vi följer även skolverkets Riktlinjer.

I vår förskola värderar vi följande:

  • Utvecklande pedagogik

  • Aktiv verksamhet

  • Lugn och harmonisk miljö

  • Hög personaltäthet

  • Välutbildad personal

  • Stabil personalgrupp

  • Möjlighet att påverka

  • Frukost, lunch och mellanmål

  • Mulle-, knopp och knytteverksamhet

Montessoriförskolan Barnen hus är en ekonomisk förening där du som förälder har både inflytande och ansvar. Den sköts enligt kommunens riktlinjer, men drivs i privat regi. Föreningens medlemmar är de familjer som har barn på Barnens Hus. Medlemmarna väljer en styrelse som sköter det löpande föreningsarbetet. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. På det här sättet får vi föräldrar insyn, ansvar och engageras i verksamheten.

Som förälder hos oss får du en bra kontakt med både föräldrar, barn och personal. Detta ger en personlig och trygg förskola där du lätt att känna sig hemma. Tillsammans är vi mer engagerade än vad man normalt är i en "vanlig" förskola. Alla är vi bra på något, som vi kan bidra med. Det är i samarbetet mellan oss föräldrar och med personalen som vi tillsammans kan utveckla och hela tiden förbättra verksamheten.